Xapa Simple

Coberta formada per xapa simple galvanitzada o prelacada de diferents perfils i gruixos ancorada a estructura existent o nova, mitjançant fixacions mecàniques.