Línies de vida / punts ancoratge

Enginyeria, disseny, fabricació, formació i certificació de línies de vida.
Instal·lació de línies de vida fixes i punts d’ancoratge (amb el correcte segellat de la coberta per evitar filtracions d’aigua), de diferents distribuïdors formats i homologats.

En el cas dels manteniments, es fan amb la periodicitat anual (1 o 2 actuacions a l’any) i s’inclou informe fotogràfic. Consisteix en el servei de neteja i sanejat de canals i possibles objectes de brutícia a la coberta.
En la revisió de línies de vida fixes i punts d’ancoratge, s’inclou informe fotogràfic i segellat en llibre de registre manteniments.