Envà pluvial

L’envà pluvial està compost per diferents materials fixats a el mur directament o a través d’una estructura portant formada per perfils omega, i així es crea una càmera ventilada.