Façana Xapa

Façana formada per xapa galvanitzada o prelacada de diferents perfils i gruixos, ancorada a estructura existent, revestiment de formigó o nova, mitjançant fixacions mecàniques, algunes amb aïllament intermedi a força de manta de fibra de vidre amb vel.