Xarxes de seguretat

Les xarxes de seguretat són sistemes de protecció col·lectiva destinades a limitar l’altura de caiguda, i compleixen les condicions i característiques que es descriuen a continuació:

– Tenen la superfície necessària per assegurar una protecció eficaç de la zona de perill, cobrint tots els forats possibles no deixant espais.

– Aguanten la força d’impacte de la caiguda d’un home que cau des d’una altura i ho haurà de fer amb un coeficient de seguretat acceptable per que no es produeixi el seu trencament. Ha de disposar de la suficient flexibilitat per fer bossa i d’aquesta manera retenir l’accidentat com si d’un sac es tractés. Ha de ser resistent als agents atmosfèrics com el sol o la pluja.