Escala de gat

Les escales de gat són escales verticals amb protecció dorsal mitjançant una estructura cilíndrica exterior de cèrcols, també anomenada guarda home que permet l’accés de manera segura a cobertes, terrasses, sostres, dipòsits, magatzems, sitges, tancs i zones situades en alçada, aporten una solució senzilla per a l’accés a aquestes zones on és impossible col·locar un altre tipus d’accessos o passarel·les