Exutoris / equips de ventilació

Els exutoris ofereixen un òptim i eficaç sistema d’evacuació natural de fums per flotabilitat i aporta llum natural cap a l’interior per coberta, alhora que ventilació natural.
La seva geometria plana permet l’entrada optimitzada de llum solar cap a l’interior de l’edifici creant un agradable entorn lumínic. S’integren completament a la coberta, formant un conjunt (sòcol, marc i vidre) que contribueix a millorar les prestacions tèrmiques de l’envolvent

Equips de Ventilació

Per a la ventilació de naus industrials, extracció de calor, fums, vapors o renovació de l’aire, treballem amb un proveïdor que fabrica els seus exclusius grups de ventilació industrial sempre a mida per a tot tipus de cobertes.