Política de Privadesa

1959 Muntatges La Nau, en qualitat d’entitat responsable, informa als seus usuaris que l’ús de la pàgina web suposarà el tractament de les dades de caràcter personal:

Dades de caràcter personal (adreça de correu electrònic, nom, cognoms, títol, adreça postal, número de telèfon, etc. [d’ara endavant, «dades» o «dades de caràcter personal»]) que facilitin els usuaris en cas de registrar-se al lloc web (per exemple, en sol·licituds de contacte; 

Dades de caràcter personal enviats pel navegador web dels usuaris cada vegada que accedeixin a la pàgina web i emmagatzemats en arxius de registre de servidor. Aquestes dades són: adreça IP (adreça de el protocol d’Internet) de l’ordinador d’accés, nom de el lloc d’accés, data i hora de l’accés, URL des de la qual accedeix l’usuari a el lloc, nombre de dades enviades, informació d’estat de l’accés produït correctament i ID de la sessió. 

Objectiu de l’tractament de dades

1959 Muntatges La Nau, com a entitat responsable, tractarà les dades de caràcter personal dels usuaris del lloc web per a: 

– Completar les sol·licituds dels usuaris (per exemple, per a la gestió de les sol·licituds de contacte); 

– Poder registrar als usuaris del lloc web.

– Gestionar les qüestions tècniques de la pàgina web i les seves funcions operatives, entre les quals s’inclouen la solució de problemes tècnics, anàlisis estadístiques, proves i estudis. 

– Evitar un ús indegut o activitats fraudulentes en el lloc web o en relació amb aquest.

– Complir els requisits de les lleis aplicables que protegeixin tant la seguretat dels individus com els drets i la propietat de 1959 Muntatges La Nau, i evitar fraus i problemes tècnics o de seguretat.

La base jurídica de l’tractament de les dades de caràcter personal és l’article 6, apartat 1, lletres a, b i f, de l’RGPD. L’interès legítim de 1959 Muntatges La Nau, d’acord amb el que disposa l’article 6, apartat 1, lletra f, de l’RGPD, consisteix en el tractament de les dades de caràcter personal amb fins de publicitat directa.

Tipus de subministrament de dades de caràcter personal i conseqüències de la denegació

El subministrament de dades de caràcter personal, per part dels usuaris, serà voluntari. Els usuaris podran decidir lliurement si desitgen facilitar dades de caràcter personal a 1959 Muntatges La Nau, així com revocar posteriorment el seu autorització a el tractament de les dades de caràcter personal facilitades. Si és el cas, la revocació podrà donar lloc a la impossibilitat d’ús de la pàgina web de 1959 Muntatges La Nau.

Modalitats de tractament de dades

El tractament de les dades de caràcter personal dels usuaris tindrà lloc únicament quan sigui necessari i de manera electrònica mitjançant els següents processos: recopilació, registre, organització, emmagatzematge, consulta, processament, modificació, selecció, extracció, comparació, ús , interconnexió, accés i comunicació, bloqueig, cancel·lació i destrucció de les dades. Els processos de tractament de dades podran dur-se a terme tant de manera electrònica com per altres mitjans.

Accés a les dades

Les dades de caràcter personal seran tractades per 1959 Muntatges La Nau i, de manera individual, per: empleats i consultors autoritzats per administrar el lloc web i encarregats d’oferir els serveis relacionats; altres empreses (proveïdors de serveis informàtics, de hosting, etc.) subcontractades per 1959 Muntatges La Nau per externalitzar serveis amb processos de tractament.

Informació sobre les dades

Com a entitat responsable, podem facilitar informació sobre les dades de caràcter personal. Això es farà només per als següents fins: complir obligacions legals o les obligacions establertes en reglaments i directrius nacionals o europees; com a defensa davant els tribunals en cas de litigi.

Difusió de les dades

Si la seva sol·licitud de contacte està relacionada amb altres empreses relacionades amb 1959 Muntatges La Nau, es transmetrà les dades de caràcter personal que hagi facilitat prèvia autorització per part seva.

1959 Muntatges La Nau no comunicarà les seves dades de caràcter personal en cap altre cas.

Els servidors utilitzats per 1959 Muntatges La Nau es troben dins de la Unió Europea.

Conservació i eliminació de les dades

1959 Muntatges La Nau conservarà les dades de caràcter personal durant el temps que sigui necessari per complir l’objectiu pel qual van ser recopilats i processats, respectant els terminis de retenció estipulats per la legislació aplicable (per exemple, per al manteniment dels registres comptables).

Tractem la informació que ens facilita per tal d’enviar-li publicitat relacionada amb els nostres productes i serveis per qualsevol mitjà (postal, correu electrònic o telèfon) i convidar-lo a esdeveniments organitzats per l’empresa.

Les dades proporcionades es conservaran mentre no sol·liciti el cessament de l’activitat. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si el 1959 Muntatges la Nau estem tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits