Tipus de façanes / paraments

Façana Panell

Façana formada amb panell sandvitx PIR / llana de roca de diferents gruixos i densitats

Façana Xapa

Façana formada per xapa galvanitzada o prelacada de diferents perfils i gruixos

Envà pluvial

L'envà pluvial està compost per diferents materials fixats a el mur directament o a través d'una estructura portant formada per perfils omega

Passive House

Façana formada amb aïllament tèrmic i acústic per concepte passive house