Avís Legal

El present és un avís legal d’obligada visualització que regula les condicions d’ús que han de ser observades i acatades pels usuaris d’aquest lloc web. Li preguem que el llegeixi atentament ja que el fet d’accedir a aquest implica que Vè. Ha llegit i accepta sense cap reserva les condicions que segueixen.

1.- Condicions d’ús de el web site

L’usuari es compromet a fer un ús diligent de el web site i dels serveis accessibles des del mateix ia no utilitzar els serveis o informacions continguts en el web site per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral i als bons costums, als l’ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a aquest avís legal.

Per a l’ús de determinats serveis, l’usuari haurà de formular una sol·licitud prèvia, seleccionant l’identificador (ID o login) i la contrasenya, personal i intransferible, que l’usuari es compromet a conservar ia usar amb la diligència deguda, amb completa indemnitat per a 1959 Muntatges La Nau (en endavant MLN) pel que fa a l’ús que es realitzi d’aquesta contrasenya.

MLN podrà interrompre temporal o definitivament, segons el seu bon criteri, l’accés a l’lloc web, així com la prestació de qualsevol o de tots els serveis que es presten a través de la mateixa en qualsevol moment i sense previ avís.

2.- Drets de Propietat Intel·lectual

MLN és titular (o els seus llicenciants, en cas d’existir) dels drets de Propietat Intel·lectual i Industrial de la totalitat dels continguts d’aquest lloc web. En qualsevol cas, MLN disposa de la corresponent autorització per donar l’ús que cregui convenient als seus continguts.

Queda terminantment prohibida la reproducció, excepte per a ús privat, la posada a disposició de el públic i en general qualsevol altra forma d’explotació de tot o part dels continguts d’aquest lloc web, així com del seu disseny. Aquests actes d’explotació només podran ser realitzats si mitja l’autorització expressa de MLN i sempre que es faci referència explícita a la titularitat d’aquesta en quant als indicats drets de propietat intel·lectual. En aquest sentit aquelles persones que desitgin establir un ‘link’ o hiperenllaç entre la seva pàgina web i aquest lloc web hauran de demanar l’autorització expressa i per escrit de MLN, sense que això impliqui una relació entre MLN i el titular de la pàgina en la qual s’estableixi el ‘link’, ni l’aprovació o acceptació per part de MLN dels seus continguts o serveis.

Queda terminantment prohibit realitzar, sense el previ consentiment de MLN, qualsevol manipulació o alteració d’aquest lloc web. Conseqüentment, MLN no assumirà cap responsabilitat derivada, o que pogués derivar-se, d’aquesta alteració o manipulació per tercers.

3.- Limitació de la responsabilitat.

Tot i prendre totes les precaucions necessàries per proporcionar-li en el nostre lloc informacions actuals i exactes, MLN no pot garantir el rigor ni l’actualitat de tota la informació facilitada, ni la inexistència d’errors o omissions, havent de ser vostè conscient que la informació a la qual té accés és subministrada en les condicions detallades en el present avís legal, sense cap garantia que les mateixes siguin exactes i actualitzades.

4.- Informació de conformitat amb la LSSI

A l’efecte de l’art. 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, s’informa als usuaris de la pàgina web que el titular de l’lloc web és la societat 1959 Muntatges La Nau (i -mail: info@muntatgeslanau.com) amb domicili social a (C / Josep Maria de Segarra, 5-7 08210 · Barberà de la valls).