Rematería

Façana formada amb panell sandvitx PIR / llana de roca de diferents gruixos i densitats, compliment a la normativa a el foc BS1 d0, amb dues xapes d’acer prelacat de diversos gruixos a les dues cares, DE QUALITAT I AMB GARANTIA.