Tramex

Passarel·les en reixetes d’acer galvanitzat o inoxidable per poder passar sobre dels lluernes o zones de difícil accés o dificultoses. Dimensions a necessitat de client.