Coberta sandvitx in situ

Coberta sandvitx «in situ» formada per 2 xapes grecades perfils i gruixos diversos, galvanitzades o prelacades, ancorada a estructura existent o nova, mitjançant fixacions mecàniques.

Separades entre si mitjançant perfils omegues, amb aïllament intermedi a força de manta de fibra natural ecològica nua, reacció a el foc.
Hi ha l’opció de doblar la coberta sobre l’existent (a excepció de coberta de fibrociment)