Coberta passive house

Coberta formada amb aïllament tèrmic i acústic per concepte pasive house, es tendeix a instal·lar en naus industrials (zona oficines), ja que s’obté una eficiència energètica molt superior a la construcció tradicional.

Un edifici amb certificació Passive House o Passivhaus és una edificació de molt alta eficiència energètica de baix consum energètic (o nul) i que garanteix un excel·lent confort. Els principals criteris a seguir en una construcció Passivehouse són:

– Gran aïllament tèrmic. S’optimitza l’envoltant tèrmica mitjançant un bon aïllament que serà beneficiós tant a l’hivern com a l’estiu: les façanes o parets exteriors, les cobertes i les soleres o forjats exteriors han de tenir una baixa transmitància tèrmica (U).

– Finestres i portes d’altes prestacions. Els buits (fusteries i vidres) són el “punt feble” de la envoltant, per la qual cosa s’ha de posar molta atenció en les seves característiques en el projecte, en la seva correcta col·locació durant l’obra així com en les seves proteccions solars.

– Absència de ponts tèrmics. La transmissió d’energia es dóna en continuïtat per tota la envoltant: façanes, cobertes i soleres i també es dóna en les cantonades, eixos, juntes, etc. per això s’analitza cada detall de la envoltant per garantir la seva correcta construcció.

– Hermeticitat a l’aire. L’envoltant és el més hermètica possible cuidant el màxim l’execució de les juntes durant la construcció i s’assaja amb el denominat Blower Door test que garanteix la correcta execució de l’envoltant hermètica i eficient.

– Ventilació mecànica amb recuperació de calor. Requereix ventilació mecànica amb recuperació de calor per a reaprofitar la temperatura de l’aire interior per preescalfar o refredar l’aire net entrant abans d’expulsar l’aire viciat a l’exterior.

Els criteris de la certificació PASSIVE HOUSE es desenvolupen en EDIFICIS NOUS (edificis d’Obra Nova amb certificació Passivehouse) i EDIFICIS EXISTENTS (rehabilitació d’edificis amb certificació EnerPHit).

QUALITAT I DISSENY

Edificis amb un alt nivell de qualitat pels exigents requeriments tècnics sol·licitats

BENEFICI ECONÒMIC

Benefici econòmic ja que redueix la factura energètica pel baix consum obtingut

RIGOR I ESPECIALITZACIÓ

Rigor i especialització en el procés de projecte (fase de disseny) i de construcció (fase d’obra)

CUIDA EL PLANETA

Edificis amb reduïdes o nul·les emissions de CO2 protegint el nostre Medi Ambient