Coberta Deck

Coberta formada per un suport base (perfil metàl·lic), un aïllament rígid i un sistema d’impermeabilització exterior.