Tipus de coberta

En el cas dels manteniments, es fan amb la periodicitat anual (1 o 2 actuacions a l’any) i s’inclou informe fotogràfic. Consisteix en el servei de neteja i sanejat de canals i possibles objectes de brutícia a la coberta.

Coberta Panell

Coberta formada amb panell sandvitx PIR / llana de roca de diferents gruixos i densitats

Sandvitx In Situ

Coberta sandvitx "in situ" formada per 2 xapes grecades perfils i gruixos diversos, galvanitzades o prelacades

Passive House

Coberta formada amb aïllament tèrmic i acústic per concepte passive house

Xapa Simple

Coberta formada per xapa simple galvanitzada o prelacada de diferents perfils i gruixos

Coberta Deck

Coberta formada per un suport base (perfil metàl·lic)

Coberta Zinc

Coberta de Zinc Natural de 0,8mm de gruix, amb sistema de Junta Alçada de doble pestanya tipus VM ZINC