Polivalent de 30 mm

És un sistema modular compost de panells de policarbonat cel·lular coextruit de 7 parets, amb 30mm d’espessor i 1.000mm o 1100mm d’ample, per a realització de cobertes planes i corbes així com paraments verticals. S’empra com lluerna de carener a canaló intercalat entre cobertes de panell sandvitx amb un ample estàndard d’1 metre.