Arcoplus 1000 pla

És un sistema modular grecat, compost per panells de policarbonat alveolar coextruit de tres parets, amb espessor variable 8-12mm, perfectament solapable longitudinalment que permet aconseguir cobertes contínues o lluernes carener-canaló.